Γ. Βασιλειάδης: «Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στη διαδικασία διεκδίκησης μεγάλων αγώνων»
Ο Γιώργος Βασιλειάδης στην τοποθέτησή του στάθηκε στο γεγονός ότι οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις έχουν σημαντικές, θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, ιδίως αν υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός και μια ξεκάθαρη πυξίδα.
Κλείσιμο