Το VAR βλέπει περισσότερα από όσα φαίνονται με γυμνό μάτι
Ορισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν με τη χρήση video (VAR) μας ανοίγουν τα μάτια για φάσεις που συναντάμε και στα ελληνικά γήπεδα.
Κλείσιμο