Μια… προσευχή για την «κάθαρση»!
Για τα ραντεβού στα Χανιά και το Μακεδονία Παλλάς  δεν υπήρχαν ανάλογες «ευαισθησίες»;