Με Αγγελάρα δεν υπάρχει σωτηρία, μόνο αδιέξοδα
Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του, που οι παρενέργειες από κάθε πέρασμα του συντροφεύουν τα περιβάλλοντα που περνά, για καιρό.
Κλείσιμο