Μήλος, μοναδικές δημιουργίες της φύσης
Το Σαρακήνικο και ο Παπάφραγκας.