Και ξένους εισαγγελείς αν θέλει το χαρτί, αλλά με μια προϋπόθεση
Μόλις με το καλό ανοίξει η Αγιά Σοφιά, ο Τζάμπας θα κάνει κάθε χρόνο μνημόσυνο, στη μνήμη των 73 χιλ. ευρώ του προστίμου.
Κλείσιμο