Στη Σόπρον ο Φλεβαράκης
Ο Κώστας Φλεβαράκης βρήκε τον νέο προορισμό της καριέρας του και αυτός είναι η Σόπρον από την Ουγγαρία.
Κλείσιμο