Πρώτη κατοικία: Τι πρέπει να προσέξετε – Μυστικά και ευκαιρίες
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας έχει τεθεί σε ισχύ και οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για την ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας.
Κλείσιμο