Οι εκατομμυριούχοι… προλετάριοι στην εποχή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Όταν η μεμψιμοιρία και η κακομοιριά συναντούν το αριστερό γραφικόμετρο, το αποτέλεσμα είναι παρεμβάσεις που ακροβατούν ανάμεσα στο γελοίο και το τραγικό