Διπλωματικές πηγές: Ελλάδα και Αλβανία δεν συζητούν για σύνορα
«Οι δύο χώρες δεν συζητούν τα μεταξύ τους σύνορα, καθώς τούτα είναι καθορισμένα με βάση διεθνείς συμφωνίες και ουδεμία διαπραγμάτευση γίνεται επ' αυτών», υπογράμμισαν οι πηγές του ΥΠΕΞ.
Κλείσιμο