Μητσοτάκης: Εθνικό σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία
Ο πρόεδρος της ΝΔ ζήτησε τη θέσπιση στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή αναφερόμενου απευθείας στον πρωθυπουργό, ενός εθνικού συντονιστή για τα άτομα με αναπηρία,
Κλείσιμο