Οι μπάφοι θα γυρνάνε στο αβέρτο
«Τέρμα το κάπνισμα στα γήπεδα». Ο Κώστας Καίσαρης εκφράζει τις επιφυλάξεις και τις αμφιβολίες του. Κι εξηγεί για ποιους λόγους το τσιγάρο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ.
Κλείσιμο