Δανός διαιτητής ψάχνει στο Google
Καταργείται το εργόσημο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, την ίδια στιγμή που μειώνει αρκετά το ποσό που παίρνουν οι επαγγελματίες διαιτητές.