Ποιον ευνοούν οι κανόνες για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τόρις και της Βρετανίας

Η Βρετανία για άλλη μια φορά δεν έχει πρωθυπουργό. Ποιος φαίνεται να ευνοείται από τους κανόνες που τέθηκαν.

to10