Οι πελάτες συναρμολογούν το δικό τους e-Golf
Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να συμμετάσχουν στην κατασκευή του δικού τους e-Golf.
Κλείσιμο