Ετήσιο συνέδριο Δικτύου Hyundai
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου της εταιρείας, στο πλαίσιο του 2019.
Κλείσιμο