ΑΕΚ : Κατεδάφιση στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας
Αυτή την ώρα διεξάγεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Κλείσιμο