Η Παλέρμο πουλήθηκε μόλις για 10 ευρώ!
Η Παλέρμο ολοκλήρωσε την πώληση των μετοχών της σήμερα για το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ.
Κλείσιμο