Σφραγίζονται τα διαβατήρια των πολιτών της γείτονος με το όνομα «Βόρεια Μακεδονία»
Η σφραγίδα αναγράφει: «Το παρόν διαβατήριο είναι ιδιοκτησία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».
Για να μην εξελιχθεί σε συλλαλητήριο…
Κλείσιμο