Με Γκιώνη, Τόλιου και Σγουρόπουλο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες
Τρεις εκπροσώπους θα έχει η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στους 2ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες!
Κλείσιμο