Εκεί ψηλά υπάρχει «θέμα»
Στον Άρειο Πάγο «σχόλασε» η κατασκευασμένη και άκρως υποστηριγμένη προπαγανδιστικά «εγκληματική» - «Καμένη» και αυτή η προσπάθεια στην αρχή της επόμενης που στήθηκε την κατάλληλη στιγμή με την διαφορά όμως πως τώρα όλοι ξέρουν, όλοι καταλαβαίνουν.