Γυμναστικός Λάρισας Φάρος: Βρήκε επενδυτή και σώζεται!
Τη συμφωνία με επενδυτική ομάδα, η οποία θα τον βγάλει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει, ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Εξασφάλισαν άδεια και από την ΕΕΑ οι Θεσσαλοί.
Γ.Σ.Λ Φάρος – Λαύριο 80-87
Κλείσιμο