Τα κουκιά είναι μετρημένα
Συγκεκριμένα πράγματα χρειάζεται να αλλάξει ο Παντελίδης για να γίνει άμεσα καλύτερος ο Άρης.
Κλείσιμο