Διαιτησία : Ο πυρετός του Κομπότη και η ανακοίνωση του Πανόπουλου
Από σήμερα και κάθε Παρασκευή ο Παράγκας θα περνάει από ακτίνες Χ τους ορισμούς των διαιτητών. Τι καπνό φουμάρει έκαστος, κατά πως θα κόψει το καρπούζι, πως θα μοιράσει τα σπόρια, και πως θα ξηγηθούνε οι βοηθοί.
Κλείσιμο