Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 κατά του Μακαρίου
Υπήρξε η θρυαλλίδα που πυροδότησε τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στη διπλή τουρκική εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου.
Κλείσιμο