Παράνομη η οπλοφορία του Σαββίδη
Η επιτροπή εφέσεων στο σκεπτικό της απόφασής της αναφέρει ξεκάθαρα και την απειλητική παρουσία του παρανόμως οπλοφόρου Ιβάν Σαββίδη.
Κλείσιμο