Καλώς τα παιδιά
Ο Ιωνικός έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά, φέρνοντας θύμισες και όραμα.
Κλείσιμο