Βραχάλη ή Λιακό, πρόεδρος στην Ξάνθη του Ιβάν;
Ποιος θα πάρει την Ξάνθη, αν την πάρει, θα το δούμε, μπορεί ο Ρίκι Μάρτιν ή ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς. Για την ώρα, είναι ο Πανόπουλος.
Κλείσιμο