Τα έχουν χαμένα…
Το εργόσημο αναδεικνύει όχι μόνο τη γύμνια της ΟΔΚΕ, αλλά και το ότι στην ΕΟΚ ζουν στον δικό τους (αγγελικά πλασμένο) κόσμο…
Κλείσιμο