Παπαδόπουλος : «Όταν κάνεις τέτοια δώρα…»
Όσο έχει εσένα δεν φοβάται κανέναν (3-0)