Κλήσεις σε απολογία χωρίς ΠΑΟΚ και Πασχάλακη
Δεν τον κάλεσε σε απολογία αφού δεν έχει γραφτεί τίποτα στο φύλλο αγώνα.