«Σέντρα» για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωφών στην Κρήτη
Θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταξύ 2 και 15 Ιουνίου.
Κλείσιμο