Η ανασκόπηση της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης για το 2018
Ο 2ος ευρωπαϊκός τίτλος του Σγουρόπουλου κορυφαία στιγμή σε μία ακόμα πολύ αποδοτική χρονιά.
Κλείσιμο